برای 30 برنامه زنده ( و دو بار تکرار در هر شبانه روز ) در 30 روز مسابقات اسپانسر می پذیرد  
  URU  
  بصورت آنلاین بر روی سایت
www.ParsTV.tv
 


Thursday 14 June
14 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group A
Luzhniki Stadium
Moscow
 
EGY
    Russia(5)
 
08:00
URU
Saudi Arabia(0)
 
 
Friday 15 June
15 Jun 2018 - 17:00 Local time
Group A
Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
 
EGY
Egypt
 
05:00
URU
Uruguay
0            FInal            1
 
15 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group B
Saint Petersburg Stadium
St. Petersburg
 
MAR
Morocco
 
08:00
IRN
Iran
0            FInal             1
 
15 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group B
Fisht Stadium
Sochi
 
POR
Portugal
 
11:00
ESP
Spain
3            Final            3
 
Saturday 16 June
16 Jun 2018 - 13:00 Local time
Group C
Kazan Arena
Kazan
 
FRA
France
 
03:00
AUS
Australia
2           Final            1
 
 
16 Jun 2018 - 16:00 Local time
Group D
Spartak Stadium
Moscow
 
ARG
Argentina
 
06:00
ISL
Iceland
1           Final             1
 
16 Jun 2018 - 19:00 Local time
Group C
Mordovia Arena
Saransk
 
PER
Peru
 
09:00
DEN
Denmark
0            Final            1
 
16 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group D
Kaliningrad Stadium
Kaliningrad
 
CRO
Croatia
 
12:00
NGA
Nigeria
2             Final           0
 
Sunday 17 June
17 Jun 2018 - 16:00 Local time
Group E
Samara Arena
Samara
 
CRC
Costa Rica
 
05:00
SRB
Serbia
0            Final            1
 
17 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group F
Luzhniki Stadium
Moscow
 
GER
Germany
 
08:00
MEX
Mexico
0            Final            1
 
17 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group E
Rostov Arena
Rostov-On-Don
 
BRA
Brazil
 
11:00
SUI
Switzerland
 
 
Monday 18 June
18 Jun 2018 - 15:00 Local time
Group F
Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
 
SWE
Sweden
 
05:00
KOR
Korea Republic
 
 
18 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group G
Fisht Stadium
Sochi
 
BEL
Belgium
 
08:00
PAN
Panama
 
 
18 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group G
Volgograd Arena
Volgograd
 
TUN
Tunisia
 
11:00
ENG
England
 
 
Tuesday 19 June
19 Jun 2018 - 15:00 Local time
Group H
Mordovia Arena
Saransk
 
COL
Colombia
 
05:00
JPN
Japan
 
 
19 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group H
Spartak Stadium
Moscow
 
POL
Poland
 
08:00
SEN
Senegal
 
 
19 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group A
Saint Petersburg Stadium
St. Petersburg
 
RUS
Russia
 
11:00
EGY
Egypt
 
 
Wednesday 20 June
20 Jun 2018 - 15:00 Local time
Group B
Luzhniki Stadium
Moscow
 
POR
Portugal
 
05:00
MAR
Morocco
 
 
20 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group A
Rostov Arena
Rostov-On-Don
 
URU
Uruguay
 
08:00
KSA
Saudi Arabia
 
 
20 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group B
Kazan Arena
Kazan
 
IRN
Iran
 
11:00
ESP
Spain
 
 
Thursday 21 June
21 Jun 2018 - 16:00 Local time
Group C
Samara Arena
Samara
 
DEN
Denmark
 
05:00
AUS
Australia
 
 
21 Jun 2018 - 20:00 Local time
Group C
Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
 
FRA
France
 
08:00
PER
Peru
 
 
21 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group D
Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
 
ARG
Argentina
 
11:00
CRO
Croatia
 
 
Friday 22 June
22 Jun 2018 - 15:00 Local time
Group E
Saint Petersburg Stadium
St. Petersburg
 
BRA
Brazil
 
05:00
CRC
Costa Rica
 
 
22 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group D
Volgograd Arena
Volgograd
 
NGA
Nigeria
 
08:00
ISL
Iceland
 
 
22 Jun 2018 - 20:00 Local time
Group E
Kaliningrad Stadium
Kaliningrad
 
SRB
Serbia
 
11:00
SUI
Switzerland
 
 
Saturday 23 June
23 Jun 2018 - 15:00 Local time
Group G
Spartak Stadium
Moscow
 
BEL
Belgium
 
05:00
TUN
Tunisia
 
 
23 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group F
Rostov Arena
Rostov-On-Don
 
KOR
Korea Republic
 
08:00
MEX
Mexico
 
 
23 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group F
Fisht Stadium
Sochi
 
GER
Germany
 
11:00
SWE
Sweden
 
 
Sunday 24 June
24 Jun 2018 - 15:00 Local time
Group G
Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
 
ENG
England
 
05:00
PAN
Panama
 
 
24 Jun 2018 - 20:00 Local time
Group H
Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
 
JPN
Japan
 
08:00
SEN
Senegal
 
 
24 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group H
Kazan Arena
Kazan
 
POL
Poland
 
11:00
COL
Colombia
 
 
Monday 25 June
25 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group A
Samara Arena
Samara
 
URU
Uruguay
 
07:00
RUS
Russia
 
 
25 Jun 2018 - 17:00 Local time
Group A
Volgograd Arena
Volgograd
 
KSA
Saudi Arabia
 
07:00
EGY
Egypt
 
 
25 Jun 2018 - 20:00 Local time
Group B
Kaliningrad Stadium
Kaliningrad
 
ESP
Spain
 
11:00
MAR
Morocco
 
 
25 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group B
Mordovia Arena
Saransk
 
IRN
Iran
 
11:00
POR
Portugal
 
 
Tuesday 26 June
26 Jun 2018 - 17:00 Local time
Group C
Fisht Stadium
Sochi
 
AUS
Australia
 
07:00
PER
Peru
 
 
26 Jun 2018 - 17:00 Local time
Group C
Luzhniki Stadium
Moscow
 
DEN
Denmark
 
07:00
FRA
France
 
 
26 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group D
Saint Petersburg Stadium
St. Petersburg
 
NGA
Nigeria
 
11:00
ARG
Argentina
 
 
26 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group D
Rostov Arena
Rostov-On-Don
 
ISL
Iceland
 
11:00
CRO
Croatia
 
 
Wednesday 27 June
27 Jun 2018 - 17:00 Local time
Group F
Kazan Arena
Kazan
 
KOR
Korea Republic
 
07:00
GER
Germany
 
 
27 Jun 2018 - 19:00 Local time
Group F
Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
 
MEX
Mexico
 
07:00
SWE
Sweden
 
 
27 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group E
Spartak Stadium
Moscow
 
SRB
Serbia
 
11:00
BRA
Brazil
 
 
27 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group E
Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
 
SUI
Switzerland
 
11:00
CRC
Costa Rica
 
 
Thursday 28 June
28 Jun 2018 - 17:00 Local time
Group H
Volgograd Arena
Volgograd
 
JPN
Japan
 
07:00
POL
Poland
 
 
28 Jun 2018 - 18:00 Local time
Group H
Samara Arena
Samara
 
SEN
Senegal
 
07:00
COL
Colombia
 
 
28 Jun 2018 - 21:00 Local time
Group G
Mordovia Arena
Saransk
 
PAN
Panama
 
11:00
TUN
Tunisia
 
 
28 Jun 2018 - 20:00 Local time
Group G
Kaliningrad Stadium
Kaliningrad
 
ENG
England
 
11:00
BEL
Belgium