BUSINESS EVENTS
دستورالعمل استفاده از سایت 08
با توجه به برخی مشکلات موجود در وب سایت بانک اطلاعاتی مشاغل ایرانیان ، این موتور جستجو با استفاده از تکنولوژی روز پیاده سازی شده است که باعث بالا رفتن سرعت جستجو کاربران و نیز کاهش درصد قابل ملاحظه ای از اشتباهات کاربران می شود.

Next Page
                   
 
 
 
Sign In Copyright © 2000-2014 Ketab Corporation, All Rights Reserved.